Opmærksomhed der lønner sig

Mindfulness for dig

Skab rum til at etablerer nærvær og balance i hverdagens virvar, stress og konstante gøremål.Mindfulness er en måde at forholde sig til de problemer, krav og udfordringer du møder i hverdagen.En direkte måde at relatere sig til hvad end du står overfor, fra øjeblik til øjeblik, uden at dømme dig selv.Læs Videre

Mindfulness for Virksomheder

Skab trivsel på arbejdspladsen og forebyg stress.35.000 bliver sygemeldt hver dag grundet stress.
Det koster årligt virksomheder og staten op mod 8 milliarder kroner i sygedagpenge og tabt produktion.Få et Mindfulness program der bliver tilpasses jeres virksomhed.Læs Videre

Innovation og Kreativitet

DEN GODE IDE – Hvor opstår ideer fra?Hvad var den sidste (gode) ide du fik og hvor fik du den?Vi arbejder med at skabe de forudsætninger, der forøger muligheden for at noget nyt kan opstå. At skabe rum for det kreative.
Læs Videre

Bevidst Lederskab

God ledelse er central i forhold til at kunne fastholde og udvikle gode medarbejdere samt skabe et sundt og motiverende arbejdsklima.Dette indebærer lederen selv kan tale og handle autentisk ud fra egne værdier, visioner og holdninger.Ledere har brug for at træne evnen til fordybelse og forandring for at imødekomme de krav der  personligt, socialt og økonomisk stilles i  kompleks og til stadig skiftende omverden.
Læs Videre